آموزش و ترویج

شیوه نامه عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان

رشته

صلاحيت

عناوين دوره‌ها

تعداد دوره‌هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

عمران

نظارت

پايه سه به دو

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان

اصول حرفه‌اي ، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

قالب‌بندي و قالب‌برداري

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

2

پايه دو به يك

بتن‌هاي ويژه و روشهاي خاص بتن‌ريزي

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي

3

محاسبات

پايه سه به دو

ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم‌سازي آن

بهسازي خاك

مباني مدل‌سازي و طراحي رايانه‌اي

طراحي اتصالات در سازه‌هاي فولادي

سيستم‌هاي مقاوم فلزي و بتني

پدافند غيرعامل

تحليل ديناميكي در اثر باد و زلزله

3

پايه دو به يك

سيستم‌هاي ويژه جذب انرژي در سازه‌هاي فولادي

طراحي لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي به روشLRFD

سيستم‌هاي مقاوم بتن‌آرمه

مقاوم سازي سازه‌هاي فولادي و بتني

شالوده‌هاي عميق

سيستم هاي سازه‌اي ساختمانهاي بلند

4

معماري

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري

معماري پايدار و روشهاي صرفه‌جوئي انرژي در ساختمان

مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان

3

پايه دو به يك

اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه

معماري زمينه گرا در بافتها

الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان

3

شهرسازي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تفكيك اراضي شهري

انطباق شهري ساختمانها

انطباق كاربري اراضي شهري

آماده‌سازي اراضي شهري

بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري

1

پايه دو به يك

2

مكانيك

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تأسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

تأسيسات بهداشتي

تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمانها

3

تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1

اصول کنترل، بازرسي، تحويل  و مديريت تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمانها

پايه دو به يك

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 2

عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق

چيلر و برج‌هاي خنك كن

4

سيستم‌هاي كنترل هوشمند تاسيسات مكانيكي

تأسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولي

روشهاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در فضاهاي پر جمعيت

برق

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

آسانسور و پله‌ برقي

سيستمهاي جريان ضعيف

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 1

ساختمانهاي هوشمند 1

1

پايه دو به يك

ساختمانهاي هوشمند 2

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 2

تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه

2

نقشه‌برداري

نظارت و طراحي

پايه دو به يك

تهیه نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی

تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني

محاسبات و ترسيمات كامپيوتري و نرم‌افزارهاي تخصصي

1منابع آموزشي براي كليه رشته ها در درجه اول كليه مباحث مقررات ملّي ساختمان و دستورالعملهاي وزرات مسكن و شهرسازي است. ساير منابع مورد نياز با توجه به سرفصل  تعريف شده دوره ها با اولويت منابع معتبر آموزش داخلي و مورد استفاده در دانشگاهها و مراكز حرفه اي و ساير منابعي كه مدرس با نظر كميته آموزش استان تعيين مي‌كند مي‌باشد.

 

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري

 

عنوان دوره : بكارگيري استانداردها، مقررات ملّي و راهنماهاي طراحي در معماري

 

 

عنوان دوره : معماري پايدار و روشهاي صرفه‌جوئي انرژي در ساختمان

رشته : معماري( پايه سه به دو)

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

112

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

روشهاي محاسبات مصرف انرژي

 

2

روشهاي طراحي مبتني بر معماري پايدار

 

3

مباحث نور و صدا

 

4

معماري هوشمند

 

جمع

16

 

 

 

 

 

 

عنوان دوره : مصالح و فن‌آوريهاي نوين در صنعت ساختمان

 

 

عنوان دوره : اصول و مباني طراحي بناهاي بلند مرتبه

رشته : معماري( پايه دو به يك)

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

114

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

سازه‌هاي مرتبط

 

2

تأسيسات و زيرساختها

 

3

ايمني

 

4

نيروهاي جانبي

 

5

مصالح

 

جمع

16

 

 

عنوان دوره : معماري زمينه گرا در بافتها

 

 

عنوان دوره : الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان

رشته : معماري( پايه دو به يك)

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

116

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

مديريت ساخت

 

2

هماهنگي سيستمهاي سازه‌اي و تأسيسات

 

3

انبوه سازي

 

4

پيش ساختگي

 

5

آشنائي با مدارك فني اجرائي ساختمان

 

جمع

16


 

 

 

 

 

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته عمران

 

 

عنوان دوره : مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان

 

 

عنوان دوره : اصول حرفه‌اي، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

رشته : عمران( پايه سه به دو)

صلاحیت : نظارت

شماره دوره:

312

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

مسئوليتها، وظايف و اختيارات اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با ساختمان

 

2

گردش كار و نحوه اجراي پروژه و ارتباط بين عوامل اجرايي

 

3

نحوه ارجاع كار در پروژه‌هاي خصوصي

 

4

اخلاق مهندسي

 

5

آشنايي با قوانين و ضوابط حقوقي مرتبط با مسئوليت مهندسين ساختمان

 

6

آشنايي با صنعت بيمه در ساختمان

 

7

آشنايي با انواع قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها

 

8

آشنايي با ضوابط مالياتي

 

9

ايمني و بهداشت صنعتي

 

10

حفاظت و بهداشت كار و محيط زيست

 

11

بررسي علل ايجاد سوانح و روشهاي پيش‌گيري

 

جمع

16

 

 

عنوان دوره : قالب‌بندي و قالب‌برداري

 

 

 

عنوان دوره : مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت

رشته : عمران( پايه سه به دو)

صلاحیت : نظارت

شماره دوره:

314

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

كاربرد مواد كامپوزيت به منظور استفاده در اسكلت ساختمانهاي متعارف و آثار آن در اسكلت سازي ساختمانها

 

2

سيستم تميز كاري نماي ساختمانها( با توجه به نوع نماهاي آجري، سيماني، سنگی و ارتفاع ساختمانها و...)

 

3

آشنايي با انواع فن آوريهاي نوين (مصالح و ساخت)

 

4

كاربرد پليمرها و مصالح سبك جهت ديوارهاي تيغه‌اي

 

5

بررسي مصالح و تكنولوژي جديد اجراي سقف‌ها با در نظر گرفتن عملكرد ديافراگمي

 

6

معرفي سازه‌هاي كابلي و پارچه اي و شيشه‌اي

 

7

سيستم سبك فلزي (LSF)

 

8

نظام صفحات ساندويچي (3D)

 

جمع

16

  

 

رشته : عمران( پايه سه به دو)

صلاحیت : نظارت

شماره دوره:

313

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

شناخت انواع قالبها از لحاظ نوع جنس و مصالح و موارد كاربرد هر يك از آنها

 

2

شناخت بارهاي وارد بر قالب ( بارهاي قائم، بارهاي جانبي، بارهاي ويژه)

 

3

عوامل تأثيرگذار در بارهاي وارد بر قالب ( نوع سيمان، افزودني‌ها، درجه حرارت و . . . )

 

4

شناخت اجزاي قالبهاي افقي و قائم( بدنه اصلي، سفت كننده ها، افقي و مايل نگهدارنده، پايه ها و شمعها و . . . )

 

5

انتخاب سيستم مناسب قالب با توجه به عوامل مربوطه

 

6

طراحي اجزاي قالبهاي افقي و قائم(تير، دال، ستون و ديوار)

 

7

ضوابط مربوط به زمان قالب برداري

 

8

قالبهاي ويژه(ميزي، متحرك، يكپارچه و لغزان)

 

9

نكات ويژه قالب برداري

 

جمع

16

رشته : عمران( پايه سه به دو)

صلاحیت : نظارت

شماره دوره:

311

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

تعريف گودبرداري، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالي ناشي از گودبرداري غيراصولي

 

2

بررسي پايداري ديواره گود و كف گود ( در موارد خاص، فشارهاي رو به بالا)

 

3

بررسي تغيير شكلهاي ديواره گود و آسيب‌پذيري ساختمانهاي مجاور ناشي از اين تغيير شكلها

 

4

آشنايي با روشهاي مختلف پايدارسازي ديواره گود

 

5

يادآوري از مباني علم خاك درخصوص: توزيع تنشها،  گسيختگي، نشستها و . . . حضور آب در خاك و اثرات آن، فشارهاي جانبي در ديواره گود و مدول عكس‌العمل خاك

 

6

نحوه شناسايي پارامترهاي ژئوتكنيكي مرتبط با گودبرداري و انجام آزمايشات مربوطه

 

      7

مباني طراحي روشهاي پايدارسازي گود ( سازه نگهبان خرپايي، روش مهار متقابل، شمع و . .  )

 

     8

مباني طرح و اجراي ديوارهاي ديافراگمي

 

     9

اجراي مهارهاي مختلف

 

10

ضوابط ايمني مرتبط با گودبرداري

 

11

ضوابط حقوقي مرتبط با گودبرداري

 

12

آشنايي با روشهاي مطالعات ژئوتكنيك

 

جمع

16

رشته : معماري( پايه دو به يك )

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

115

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

آشنائي با روشهاي طراحي معماري در بافتهاي تاريخي شهرها

 

2

آشنائي با روشهاي نوسازي بناها در بافتهاي غيرتاريخي شهرها و سكونتگاههاي غيررسمي

 

3

آشنائي با عوامل هماهنگ كننده معماري با بافت شهري زمينه آن

 

4

مرمت، بهسازي و نوسازي از ديدگاه معماري( با توجه به معماري منظر، عوامل زيست محيطي و . . .

 

جمع

16

رشته : معماري( پايه سه به دو)

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

113

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

آشنائي با مصالح نوين

 

2

آشنائي با سيستمهاي ساختماني و فرمهاي سازه‌اي مدرن

 

3

طراحي جزئيات و نحوه بكارگيري مصالح

 

4

آشنائي با روشهاي طراحي سيستمهاي ساختماني

 

جمع

16


رشته : معماري( پايه سه به دو)

صلاحیت : طراحي و نظارت

شماره دوره:

111

ردیف

سرفصل ها :

مدت : (ساعت)

1

راهنماي طراحي معماري در پروژه‌هاي طراحي شهري

 

2

نحوه هماهنگي هماهنگي با ضوابط شهري

 

3

بكارگيري مقررات ملّي ساختمان در طراحي معماري بناها( الزامات عمومي- آسانسور- آئين‌نامه2800 و . . . )

 

4

بكارگيري استانداردهاي معماري در طراحي ساختمان

 

جمع

16کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد
طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده